Architektonická studie je důležitý začátek, který ukáže možnosti.

Nedílnou součástí, na kterou se zaměřuji, je promyšlený interiér.

Navrhuji neobyčejné domy. Součástí tak může být zelená střecha nebo fasáda s využitím dešťové vody, fotovoltaické panely pro výrobu elektřiny, nebo chytrá elektroinstalace pro pohodlné bydlení. To vše navíc poháněno ekologickou elektřinou.

Zelená střecha nebo fasáda doplní dům o zeleň, a navíc je i funkční, například vytváří příjemné klima, má izolační vlastnosti, nebo zadržuje dešťovou vodu. Ve spojení s kořenovou čističkou filtruje použitou vodu k dalšímu využití.

Fotovoltaické panely přeměňují sluneční energii na vlastní elektřinu. Solární kolektory zase vytváří tepelnou energii pro ohřev vody. Další možností je ekologická elektřina, která nezatěžuje přírodu. Dodavateli jsou voda, vítr, či slunce.

Chytrá elektroinstalace nám pomáhá ovládat celý dům, ten tak bude chytřejší a bezpečnější. Jedním stiskem můžete zhasnout všechna světla, nebo nastavit ideální teplotu v každé místnosti. Pohodlí dopřeje plná automatizace.

How many website changes can be done?


At the start we will design your entire website. During our coaching sessions we will be making adjustments so that your website reflects who you are and the services your provide. You will have access to support videos once our time is done, but we also offer care packages. Websites need to be in a constant state of change in small or big ways as your market and audience adjusts. Changes can be made quickly and efficiently. Here are some examples of some changes that can be made within a reasonable timeframe:

  • Blog Formatting
  • Adding New Client Tutorials
  • Tweaking A Page
  • Image Swapping
No matter which platform you choose, adjustments can be made quickly by requesting a change on my support page. If a call is needed, you can easily book some time with me.
What if I need something not included on a plan?


I love learning new things and have often been able to learn new things quickly. Let's schedule a call and discuss what you need and see if we can find a solution. IF any cost will be involved, we will discuss that in detail so that there are no suprises. Start by scheduling a call or filling out a support form to get started
What happens if my website goes down (is hacked, breaks, etc)?


The whole purpose of my care plans is to prevent this, so I’ll work hard to prevent anything from happening. However, in the case something does happen and your website needs emergency care, I’ll be there right by your side communicating with the web hosting company on your behalf. I can’t promise your website will not be hacked. But I CAN promise I’ll do everything in my power to prevent it and make it very difficult for hackers. And I’ll help with the restoration and cleanup of the website with one of my backups. Some website hosting platforms come with security and some offer it at additional cost. We can discuss your options and offer the best solutions for you and leave the details to us.
How does billing work?


Package Plans are charged one-time and come with a variety of services. If you are buying membership or course to the academy, you will automatically charged each month from when you started. There are no contracts for the membership and you can cancel at any time.
Can I cancel anytime?


Absolutely. I’m all about building a valuable relationship with you and your business, so I’d hate to see you go. Just let us know you would like to cancel on the Support Page.
How do coaching calls work?


When you buy a package, you create an account where you can schedule, reschedule or cancel sessions. When you schedule a session, a Zoom link is automatically created for that session. This link will be automatically emailed to you and also be available on your membership account in the bookings tab. You can always call or contact us if you need any help or guidance.

Jaké jsou mé další služby?

Spolupráce s panem Hrnečkem byla naprosto bezvadná.

Jsme spokojení po všech stránkách, jak po stránce přístupu - osobní

i profesionální, tak po stránce výsledného návrhu interiéru, který jsme následně zrealizovali a to za autorského dozoru pana Hrnečka.

Tímto chci poděkovat za spolupráci.

Robin Filák